Kvalitet & Miljö.


Kvalitetssäkring
Vi strävar efter att alltid uppnå och helst överträffa våra kunders förväntningar på levererad kvalitet. Sedan 2019 är vi därför certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001. Genom ett systematiskt kvalitetsarbete utvecklar vi verksamheten till det bättre för både kunder, miljö och anställda. Har ni några frågor kring vårt kvalitetsarbete är ni välkomna att kontakta oss så berättar vi mer.


Miljöpolicy
Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt miljöarbete, bland annat genom investeringar i energieffektiva maskiner, förbättrad materialåtervinning, minskad kemikalieanvändning och optimering av transporter. Vi kan även vara behjälpliga med att välja mer miljövänliga ytbehandlingsmetoder åt våra kunder.